Erhvervsleasing

Virksomheden betaler alle driftsudgifter i forbindelse med bilen og nyder i samme ombæring fordelene ved flexleasing, herunder lav likviditetsbinding, ingen kilometerbegrænsning og minimal afskrivning på bilen. Af registreringsafgift- såvel som beskatningsmæssige årsager vil bilen ofte være fyldt 36 måneder på tidspunktet for kontraktens opstart. Stilles bilen til rådighed for en medarbejder uden for arbejdstiden, skal denne beskattes af bilens værdi.

Beskatning af firmabil

Man kan beregne beskatningsgrundlaget af sin firmabil på flere måder – alt efter om der er tale om en ny eller brugt bil. En ny bil defineres som under 36 mdr. gammel og brugt er alt over 36 mdr. gammel.

Bilen er over 36 mdr., når medarbejderen får den stillet til rådighed. Dens markedsmæssige værdi er 340.000 kr. .

BMW 530D Touring 2012 3,0 TDI , KM: 68.000 

Halvårlig grøn ejerafgift: 2.740,-

Anslået 500.000 i beskatningsgrundlag:

Her tages 25% af de første 300.000,- : 75.000,-

Herefter 20% af det resterende. : 40.000,-

Hertil tillægges 150% årlig ejerafgift. : 8.220,-


Samlede årlige beskatning*: : 128.220,-

* Samlede årlige beskatning pålægges den ansattes årlige bruttoindkomst. Beløbet påløber månedligt på den ansattes lønseddel, dvs. 128.220/12 = DKK 10.685,- brutto oveni den i forvejen tjente bruttokrone. Hvor meget det præcis betyder i kroner og øre, afhænger af medarbejderens skatteprocent. Beløbet 47.500 kr. vil indgå i rubrikken for lønindkomst på medarbejderens årsopgørelse.

 

Procentreglen og miljøtillæg

Hvis en bil er mindre end 36 mdr. gammel, beregnes beskatningen fra første indregistreringsdato, og medarbejderen bliver beskattet af nyvognsprisen. Den skattepligtige værdi af fri firmabil beregnes som 25% af den del af bilens værdi, der ikke overstiger kr. 300.000 og 20% af resten. Den skattepligtige værdi beregnes dog af mindst kr. 160.000. Denne beskatning skal anvendes i bilens første 36 mdr.

Fra 37. måned nedsættes den skattemæssige værdi til 75% af bilens nyvognspris*, dog igen som minimum kr. 160.000.

Den skattepligtige værdi tillægges et miljøtillæg, der svarer til den årlige ejerafgift for firmabilen. Hvis bilen ikke er omfattet af reglerne om ejerafgift, udgør miljøtillægget den årlige vægtafgift for bilen. Tillægget indgår ikke i beregningsgrundlaget, men er et tillæg direkte til den skattepligtige værdi.

Fra og med 2013 udgør miljøtillægget 150%, dvs. ejerafgiften x 1,5.
Det betyder at skatten på årsbasis mindst vil være 40.000 kr. + miljøafgift


Udgifter i forbindelse med firmabil

Reglerne omkring beskatning af udgifter til firmabilen er således, at hvis det har en driftmæssig sammenhæng med brugen af firmabilen, så er det uden skattemæssige konsekvenser for den ansatte/brugeren.

Eksempler på udgifter, der kan afholdes af arbejdsgiveren uden konsekvenser:

- Service & vedligeholdelse (herunder udgifter til olie, sprinklervæske, vask mv.)
- Benzin, diesel eller el til el- og hybridbiler
- Nødvendige reparationer
- Forsikring
- Ejerafgift/vægtafgift

Eksempler på udgifter, der ikke er af driftsmæssig karakter:

- Fart- og parkeringsbøder
- Broafgifter og færgebilletter (medmindre det udelukkende bruges til kørsel mellem hjem og arbejde)

Kilde: (skat.dk)

Vi tilbyder disse 4

leasing typer

Privatleasing

Majoriteten af de danske flexleasing kunder er private forbrugere.
Som privat forbruger nyder man samme
fordele af flexleasing som ved erhvervsleasing, herunder
lav likviditetsbinding, ingen kilometerbegrænsning
og minimal afskrivning på bilen.

Af registreringsafgift- såvel som beskatningsmæssige
årsager vil bilen ofte være fyldt 36 måneder på
tidspunktet for kontraktens opstart.

Læs mere

Fordele ved at lease

Flere og flere privatpersoner leaser deres bil, og forklaring bag dette er enkel: Privatleasing medfører mange fordele, og her på siden kan du læse et udpluk af fordelene.

Dine udgifter

I leasing perioden


Som udgangspunkt står du selv for service, reparationer, garanti og anvisning af køber til køretøjet ved endt leasingperiode.
Dog kan du tilkøbe vores garanti forsikring som giver dig fuldkommen tryghed og gennemsigtighed i din eller din virksomheds biløkonomi.
Priserne starter fra 5000 Kr. pr. år og dækker effektivt det samme som fabriksgarantien.

Vil tilbyder en bred vifte af garantiprodukter, afhængigt af bilens kilometerstand, motorstørrelse og type.

Med ganske få undtagelser, kan samtlige biler garantiforsikres i hele leasingperioden - det giver forhåbentligt ro til at nyde glæden ved din nye bil.

Ved leasingperiodens udløb indestår du som udgangspunkt for den aftalte restværdi. Restværdien er bilens afskrevne værdi, 
uden moms og registreringsafgift. Det betyder at du som leasingtager skal anvise en ny køber til bilen. Dette vil
vi dog gerne hjælpe dig med såfremt det ønskes.

Kontakt os hvis du ønsker at høre mere

Hvad er

Periodeafgift?

Periodeafgift er den afgift, som SKAT kræver for den periode
leasingtager/kunden anvender køretøjet.

Periodeafgiften består af to dele: afgift samt renter til SKAT.

Afgiften

Afgiften kategoriseres på følgende vis, afhængigt af
køretøjets første registreringsdato:

0-3 Måneder = 2% registreringsafgift
3-36 Måneder = 1% registreringsafgift
Over 36 måneder = 0,5% registreringsafgift

SKATs rente af restafgiften
Foruden den løbende afgift betales der også renter
af restafgift:

Bil / 2008 Audi A4 Avant 2,0 TDI

Pris uden reg. afgift 75.000 Kr.
Fuld reg. afgift 200.000 Kr.

Sammenlagt 275.000 Kr.

Udregning af periodeafgift på 12 mdr.

12 mdr. periode afgift 12.000 Kr. (0,5% afgift * 12 mdr. restbeløb:188.000kr)

12 mdr. periode (4% rente) 7.520 Kr. (4% af 188.000 Kr.)

Sammenlagt 19.520 Kr. i forholdsmæssig reg. afgift